Dec 25, 2017

hạn chế ngôn từ = hạn chế tri thức


MVL coverMột trong những hiệu quả có ích đầu tiên của nó diễn ra ở cấp độ ngôn ngữ. Một cộng đồng không có một nền văn học viết sẽ biểu lộ chính mình ít chính xác hơn, ít giàu có hơn trong các sắc độ tình cảm, và cũng ít rõ ràng hơn so với một cộng đồng có phương cách tương giao chính, là từ ngữ, được vun bồi và hoàn chỉnh qua các văn bản văn chương. 

Một nhân loại thiếu vắng sự đọc, không được văn chương chạm vào, thì sẽ giống như một cộng đồng của những người mù lòa câm điếc và vướng bệnh vong ngữ (3) , phải khốn khổ vì những khó khăn khủng khiếp trong tương giao vì sự sơ sài thô thiển của ngôn ngữ nó dùng.

 Điều này cũng đúng đối với từng cá nhân. Một kẻ không đọc, hoặc ít đọc, hoặc chỉ đọc những thứ rác rến, là một kẻ gặp trở ngại: hắn có thể nói lắm nhưng chẳng phát biểu được là mấy, bởi lẽ từ vựng của hắn bị khuyết lõm phương tiện giúp hắn tự biểu hiện.

Điều này không chỉ là một sự hạn chế về mặt ngôn từ. Nó còn cho thấy một hạn chế trong tri thức và trong óc tưởng tượng. Đấy là sự thiếu nghèo về tư tưởng, bởi lẽ lý do đơn giản là các ý tưởng, các khái niệm mà qua đó chúng ta nắm bắt được những bí ẩn của cuộc sống con người, không tồn tại bên ngoài ngôn ngữ. (Mario Vargas Llosa, bản dịch Bùi Vĩnh Phúc)

damau