Jul 14, 2017

tôi đã đến red town

Red Town

Con đường đi trong rừng mùa nắng ven suối nhỏ róc rách
Thấy thế nhưng không dễ vì nó là Coal Creek Park trail
Ở chổ ngả rẽ đi Primrose Trail hay về Red Town
Tôi đi vào Red TownVề Red Town leo lên ngọn đồi lá xanh nắng vàng tuyệt sắc
Và đổ dốc len lỏi suối nhỏ quanh co vắt trong nằm đá cuội
Những sóc chuyền và chim hoang ví von nhạc mấy trường canh
Chỉ có thế thì Tiên Cảnh lạc bước Đào Nguyên là gì
Nhưng không dễ vì Coal Creek Park trail đường nhỏ leo rừng

Mùa Hạ


Image result for red town coal creek loop trail/bellevue

Nắng chói ngàn hương lên qua những ngày sương mưa lạnh
Cô gái và con chó nhỏ lặng lẽ vượt qua mùa oi nồng mệt nhoài
Những người ta lầm lũi  mong đến Red Town Thành Phố Đỏ
Red Town
Tôi đã đến Red Town
Hóa ra đó chỉ là một nhành hoa Bách Điểm Hồng đỏ hoang

Image result for wild flower tree

Coal Creek Park trail
Northwest 7/2017