Jun 14, 2017

một chương trình có ý nghĩa

Ngày 30/9: Người Việt tại Mỹ tưởng nhớ cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu
Các cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ vừa quyết định tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 30/9 sắp tới, đánh dấu sự kiện lịch sử cách đây 50 năm khi ông Thiệu được bầu làm tổng thống của nền Đệ nhị Cộng hòa. Hôm 10/6, các hội đoàn người Việt đã họp mặt tại thành phố Garden Grove, bang California để bàn việc tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông Nguyễn Văn Ức, trưởng ban tổ chức, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Điều hành Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, cho Đài VOA-Việt ngữ biết lý do cộng đồng tổ chức sự kiện này (VOA Tiếng Việt)
 Đây là một chương trình rất có ý nghĩa và đáng làm. Cố TT VNCH Nguyễn văn Thiệu dĩ nhiên còn là biểu tượng của chính quyền và thể chế VNCH. Tổ chức ngày tưởng nhớ ông chính là dịp hồi tưởng và vinh danh, ghi ân xã hội và những con người đóng góp công sức gìn giữ và phát triển nền tự do dân chủ qua di sản văn hóa giáo dục học thuật giá trị còn để lại mãi mãi cho mai sau.
Source:  danlambao