May 17, 2017

loa kế 螺髻


文獻 Văn Hiến

獻 hiến (20n)
1 : Dâng biếu.
Image result for dam cuoi viet nam2 : Người hiền. Như văn hiến 文獻 sách vở văn chương của một đời nào hay của một người hiền nào còn lại để cho người xem mà biết được chuyện cũ.
(Hán Việt Tự Điển – Thiều Chửu)

Cố GS Lương Kim Định thì định nghĩa: “Văn Hiến là những người hi hiến đời mình cho văn”. Chữ văn 文 vừa tượng hình vừa hội ý. Là con người. Người điều hợp được 2 nét song trùng âm dương, đất trời, tình lý. Nói chung, văn hiến là tài sản tinh thần thuộc văn chương, văn học, văn hóa do từng người “hiền” đóng góp, chế tác và lưu lại. GS Kim Định đề ra thuyết Việt Nho và An Vi là nhằm tạo một đầu mối cho vấn đề vốn rất bùng nhùng là văn hóa Hoa – Việt.

Cũng theo GS Kim Định, Việt Tộc có vài (không hẳn phải nhiêu) thứ vượt trội và biểu trưng như: cây đàn bầu, đôi đũa, vấn tóc vấn khăn theo hình loa kế 螺髻 (xoắn ốc). Mà người Tàu, nếu có (bắt chước) cũng không thể xuất sắc hơn.

Trong tiến trình văn hóa giao tiếp, đan xen với nhau, nếu anh không có một chủ ý, thì hoặc là anh sẽ copy người khác, hoặc là anh sẽ đánh mất phần của mình dễ dàng. Cây đàn guitar của người Spain, người Việt chơi vọng cổ đã khoét cái phím lõm xuống, lên giây lại theo ngũ cung hò xự xang xê cống. Và nó thành cây lục huyền cầm đờn 6 câu. Ngay người Tây Ban Nha sẽ rất ngạc nhiên mà không dễ truy tầm nguyên do. Đó cũng có thể là văn hiến.