May 10, 2017

comey firing

Họp báo thường lệ tại Tòa Bạch Ốc, sau khi Giám Đốc FBI Comey thôi việc.  


LIVE STREAM: WHITE HOUSE PRESS BRIEFING W/SARAH HUCKABEE SANDERS 5/10/17