Apr 27, 2017

như vắt bột dậy thìSonnet Xiii  
by Pablo Neruda

The light that rises from your feet to your hair,
the strength enfolding your delicate form,
are not mother of pearl, not chilly silver:
you are made of bread, a bread the fire adores.

Bài thơ tình thứ Xiii

Ánh sáng từ đôi chân dần lên tóc em,
sức mạnh ôm ấp hình dáng em thanh tú,
chẳng là ánh trân châu, chẳng ngân lạnh:
Em là bánh, bánh mì vàng giòn lửa xém.

The grain grew high in its harvest of you,
in good time the flour swelled;
as the dough rose, doubling your breasts,
my love was the coal waiting ready in the earth.

Lúa mọc cao trong cánh đồng em mùa gặt,
hạt gạo căng phồng mùa lúa chín;
như vắt bột dậy thì, nẩy đôi gò bồng đảo,
tình tôi là thỏi than chờ đợi trong lòng đất.

Image result for beacon-flag of the bakeries

Oh, bread your forehead, your legs, your mouth,
bread I devour, born with the morning light,
my love, beacon-flag of the bakeries:

Ôi, trán em bánh mì, đôi chân, miệng,
tôi ăn ngon lành, như chào đời vào buổi sáng sớm,
em yêu, em là ngọn cờ hiệu trên những tiệm bánh

fire taugh you a lesson of the blood;
you learned your holiness from flour,
from bread your language and aroma.

lửa cho em bài học luân lưu trong dòng máu;
em thánh nữ là chất bột tinh nguyên,
lời em nói và hương thơm thoát từ bánh nướng.


Black Raccoon  phiên dịch

poemhunter ;  denis chiasson