Apr 23, 2017

đoản dạ khúc


Image result for beach moon bonfire


11 Đoản Dạ Khúc

11 Variations  'The Short Night'
Haiku poems by Yosa Buson  (1716 - 1784)
Translated by Robert Hass


The short night
on the hairy caterpillar
beads of dew

Đêm ngắn có nàng bên khung cửa
Ngoài sân loang hạ đóm lập lòe
Con sâu róm nhìn bên lưới sáng
Trên sắc vàng  đính  hạt  sương khuya

The short night
patrolmen
washing in the river

Đêm ngắn có chàng đang thức giấc
Lều canh điểm tiếng trống cho đời
Ngoài trăng bãi vắng sông thưa gió
Làn nước xanh lau mát mặt người

The short night
bubbles of crab froth
among the river reeds

Đêm ngắn ngoài sông ven bãi sậy
Mùa trăng cua thở giọt phù sinh
Ngư phủ đem đặt lờ tôm cá
Đêm sắp tàn đón buổi hội kinh

The short night
a broom thrown away
on the beach

Đêm ngắn biển ngàn năm sóng xua
Ai suy tư ai gió cát vui đùa
Biển lưu lại trần gian bội ước
Những lạc loài trôi chiếc chổi tưa

Image result for small crab in beach

The short night
the Oi River
has sunk two feet

Đêm ngắn về trên dòng sông Oi
Như lớp phù sinh nước sụt trồi
Cơn sóng đưa nước ròng nước lớn
Như đời khuyết mãn một mình thôi

The short night
on the outskirts of the village
a small shop opening

Đêm ngắn nay có người đến hỏi
Ánh đèn xa quán trúc bìa làng
Lữ khách một đêm sao lỡ bước
Hỏi bài thơ cổ lục sang trang

The short night
broken, in the shallows
a crescent moon

Đêm ngắn giữa dòng con suối cạn
Người tìm chi lần lựa lên nguồn
Khỏa vũng nước quanh khe đá núi
Chiếu vừng không gãy vụn liềm trăng

The short night
the peony
has opened

Đêm ngắn có tình nhân trở giấc
Ngoài hiên khẽ động tiếng dạ hành
Chim đến trễ giật mình hoa thức
Mẫu đơn đêm khuya nở trên cànhThe short night
waves beating in
an abandoned fire

Đêm ngắn người chung tàn cuộc vui
Biển khuya còn lại sóng nô đùa
Con nước thủy triều xô cuốn cát
Ngập ngừng khóm lửa vẫn chưa nguôi

The short night
near the pillow
a screen turning silver

Đêm ngắn ngùi say rũ phòng loan
Bàn tay em trong giấc mơ cùng
Chấp chới ba sinh tìm hương lửa
Ngoài song  ánh bạc hắt ngàn không

The short night
shallow footprints
on the beach at Yui

Đêm ngắn còng lưng trên bãi vắng
Bọn dã tràng đem cát lấp sông
Làm chi chẳng biết làm chi nữa
Bãi Dâu huyền sử chuyện chưa cùng


Northwest, Spring 2017
Black Raccoon chuyển ý sang thơ Việt.

Source:   poemhunter