Apr 1, 2017

họ đã được vinh danh và biết ơn


Image result for vietnam war wall

Ngày Cựu Chiến Binh Chiến Tranh Việt Nam nhằm vình danh và biết ơn những người lính Hoa Kỳ đã từng chiến đấu vì lý tưởng tự do tại VN. Họ lên đường vì lời kêu gọi nhiệm vụ với đất nước. Chiến tranh kết thúc, họ trở về, nhiều người đã nằm xuống. Nhưng bất hạnh thay, những cựu quân nhân này đã không được kính trọng đúng đắn. Một sự mặc nhiên đối xử không được đẹp đối với họ. Nó kéo dài những  44 năm. Giờ đây là thời điểm kết thúc sự đánh giá đúng một giai đoạn lịch sử của nước Mỹ. Những người lính đã nằm xuống hay còn sống, được vinh danh và biết ơn. Và người Mỹ sẽ dạy con em mình trong nhà trường về điều này một cách hãnh diện và tự hào.  

Image result for vietnam war wallForty-four years have passed since the last U.S. troops withdrew from Vietnam. Due to the unpopularity of the war, veterans returning home were often met with disdain and did not receive support or gratitude for their service.

“Some of them were actually treated quite poorly,” Toomey said. “And that was a tragic period in our history driven by people’s perceptions of the war. Fortunately, that, I think, is behind us now. And I hope and I believe we’ve gotten to a place where the American people realize how much we really should be grateful to the men and the women who served this country in Vietnam during that very, very difficult time.”