Apr 2, 2017

ả đào sayẢ Đào Say và Cô Gái Điên là 2 trong những vở nhạc kịch tuyệt tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị. Ngoài nội dung đề cao ý thức tự chủ và chống giặc của người VN ngày xưa, quý vị có thể tìm thấy lại một bộ môn nhạc kịch tổng hợp của người Việt thời VNCH. Các nghệ thuật ca, diễn, múa, hóa trang, văn chương.