Mar 20, 2017

vn or a district of china ?


Image result for china vietnam economy corridor

Image result for nguyen phu trong xi jinping Top leaders of China's Yunnan Province and the four Vietnamese cities and provinces of Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh and Lao Cai gathered here early this month for their first meeting on the issue, touching measures to facilitate the construction of the economic corridor involving Yunnan's capital city Kunming and the four localities, mainly by giving a boost to transport, trade, tourism and investment.

The medium-and long-term plan also includes another economic corridor involving Nanning city in China's Guangxi province and the three Vietnamese localities of Lang Son, Hanoi and Hai Phong, and the Beibu Gulf economic belt.

TQ và chiến lược kinh tế quân sự kềm tỏa và hút máu VN.  "Two Corridors and One Economic Circle" plan. Một con đường sắt từ Côn Minh - Kunming thủ phủ tỉnh Vân Nam -Yunnan băng qua Lào Cai xuống thẳng Hà Nội. Một đường sắt khác từ Nam Ninh -Naning thủ phủ khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây- Quangxi Trung Quốc qua Lạng Sơn, Hải Phòng rồi trực chỉ Hà Nội. Trên thực tế đây là bản đồ mới mà TQ biểu thị Hà Nội (thủ đô VN) chẳng qua chỉ là một quận huyện chịu sự quản trị và chỉ đạo của 2 tỉnh biên giới là Vân Nam và Quảng Tây của họ. 2 con đường sắt như 2 mũi tên đâm vào trái tim thủ đô VN .

chinadaily ;   xinhuanet