Mar 6, 2017

đá, chẳng đá nào lên tiếng với

Image result for nui chan cua

Thắp Tạ
Một mai nàng lên núi Chan Chứa
Hỏi tìm cho gặp đá Tiên Tri
Về  sau đời có ra sao nữa
Cũng đã đành tâm sẵn một bề
Đá, chẳng đá nào lên tiếng với
Nàng đi thôi đã nát chân hồng
Nghe con vượn ẩn thân khóc hối
Một lần bỏ lỡ chuyến lìa non
Một mai nàng vô rừng u ẩn
Nhặt trái nưa về nhuộm dạ sầu
Thấy trăm họ cỏ cây chen quấn
Nương náu nhau mà tội nợ nhau
Con loan con phượng bay đâu lạc
Đến nỗi nào sao chẳng gọi bầy
Nếu như hoa biết chiều nay rụng
Âu cũng vui mà nở sáng nay
Một mai nàng qua cầu cam mặc
Mưa nắng gì thôi cũng một thì
Rau hạnh rau vi từ lúc có
Chưa từng nguôi biếc bãi Kinh Thi
Cửa đẩy lầm vô lường cuộc diện
Ba ngàn thế giới đã nhà chưa
Lâu ngày thân thế rách như gió
Thấy lại mình như kẻ đáng ngờ
Một mai nàng đến thành hoa gấm
Hát một chiều tiền tưởng ngập chân
Vui nốn náo trời thốc tháo biển
Một lần thử đổi bỏ chân thân
Gà nửa khuya gáy xộ trăng muộn
Ai hồ nghi lộn kiếp bên này?
Con chó khóc tru ngoài địa giới
Ngờ ngợ người góc biển chân mây
Một mai nàng ra bãi vô định
Nhìn sông đổi dòng núi chuyển chân
Mây bay bay như những vẫy biệt
Nàng đứng cho tàn  một nén nhang
Thắp tạ càn khôn một vô ích
Thắp tạ nhân quần một luyến thương
Biển Đông đã một ngày xe cát
Khuất giạt mơ lai kiếp dã tràng
7.1998 
Tô Thùy Yên