Jan 23, 2017

hội họa joan miró (tt)

Bài ca dao bằng sắc hình                                                                 
                                                         
                               


   

  joan miro.