Jan 27, 2017

gốc của nhạc là hòa 

Quan sát một dàn cổ nhạc kiểu VN quý vị có thể lĩnh hội được chữ hòa trong nhạc. Cò,kìm, tranh, sáo, lục huyền, độc huyền và cái gõ song loan. Mỗi nhạc khí đặc tính đều hoàn toàn khác biệt nhau. Mỗi loại có thể tự nó một mình chơi solo. Nhưng hay nhất là khi chúng cùng nhau tấu khúc hòa. Hòa trong nhạc cụ kiểu VN rất khác hòa tấu trong dàn symphony, Tây Phương vốn tuân theo âm luật rất chặt chẽ.

Gốc của nhạc là hòa thì gốc của thơ là hứng 興 hưng ư thi, chữ hứng cũng đọc là hưng nghĩa là dấy lên. Tôi thấy trong Anh Ngữ có động từ tương đương là take off. Đó là thời điểm chiếc phi cơ bắt đầu rời bánh khỏi phi đạo nhấc mình nâng lên không. Đây là theo di sản khái niệm về các thứ thi, lễ, nhạc, của Nho Văn.