Jan 4, 2017

be myself again - hope

Image result for hope quotesImage result for hope quotes
Image result for hope quotes
Image result for hope quotes                                  
Image result for hope quotes* Không phải cái gánh nặng làm anh té quỵ, chính  là cái cách mà anh đảm đương nó.
* Thời gian sẽ qua; tập quán sẽ qua; và tôi sẽ, rốt cuộc, làm chính tôi lần nữa.  


Image result for hope quotes