Dec 10, 2016

mặt trời cũ nhưng tỏa ánh mới


Christmas haiku poems

by Judy Konos

Forget about it
No Snow No 30 below
Flirting with 80

Enjoy your shorts and flip flops and
Don't forget to do something
That makes you happy

Quên nó đi
Không tuyết không lạnh âm 30
Thì tán dương trong nắng ấm 80 đã sao

Nào mặc quần ngắn mang dép vào
Nhớ đừng quên làm một điều gì đó
Mà nó khiến cho lòng ta hân hoan

Image result for christmas in small townby BL Devnath

Now the time to smile                                  
With the cherishing beauty                                        
Of Merry Christmas !

Same sun with new face                          
Same hearts with refreshed rhythm                                
All to be beamed next

Giờ là thời điểm tươi cười
Với ấp ủ thương yêu
Của lời truyền Merry Chistmas !

Mặt trời cũ nhưng tỏa ánh mới
Trái tim giống nhưng nhịp đập khác
Tất cả hứa hẹn một điều gì rạng ngời

by Sunshine Smile

Finally perfect          
High in the top the green tree          
The Christmas star shines
           
No children crying          
A night with good sleep sweet dreams          
Gifts under the tree

Rồi điều sau cùng tuyệt hảo
Trên đỉnh ngọn cây xanh cao
Lấp lánh một vì sao Christmas

Chẳng nghe tiếng trẻ con khóc
Một đêm ru giấc điệp nồng nàn
Bởi những gói quà sắp dưới cây

 
Source:  poetrysoup.com