Nov 23, 2016

xjp vs ttp

Xi: nị không có TTP thì nị có ngộ TCB OK ! Khà khà khà !

Image result for 2 koalasImage result for xi jinping and nguyen phu trong

  Xi Jinping: Oh my little love, you don't need to worry about the TTP being threw away by Trump.  You   have got my own XJP  right ? Enjoy it, my sweetheart ! Heh heh heh !