Nov 6, 2016

american autmn paintings

On The Green BenchImage result for american autumn paintings

Image result for american autumn paintingsImage result for american autumn paintings   
Image result for american autumn paintingsImage result for american autumn paintings                                                         

. Karen Noles, 1947  *  Edward Cucuel (1875 – 1954)
. Lee Bogle paintings * David Hettinger (1946-)
. Thomas Moran, 1864 * Kathleen Elsey painting workshop