Oct 4, 2016

tình thi bốn mùa


Ngày Dó

Ở mãi tít ngày Tây Bắc mùa Hạ tôi nhận lại phong thư Dó
Dó đẹp như nàng nữ thôn trang bắt bồ kết tóc giữ hương 
Xưa ơi là xưa những làng cửi canh cô nàng nho nhỏ Bắc Kỳ *
Mà tôi Nam Kỳ chánh hiệu nghĩ cũng ngộ mùa xưa đó
Cũng chẳng làm sao
Dó xốp, nhẹ, dày, bền, bắt mắt dễ coi còn gì nữa không nhoè
Không biết là tay ải tay ai cắt, xén, miết, ai vẽ cành sim đen tím
Rồi mùa Hạ qua đi mùa Thu Tây Bắc lá Phong điểm tấm vàng
Khúc linh nhạc Vivaldi hay trời Tây Phương Vincent van Gogh
Ngày mùa Xuân Việt Nam đi đâu màu nắng mai ánh long lanh
Để rồi xem
Tôi sẽ đem những bài sonnets tình thi bốn mùa ép vào cánh Dó

Northwest, 9. 2016
Lý Ốc BR

....................................................................................
* Xem:   gio-o.com
* Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ: Ca khúc Phạm Duy, phổ thơ Nguyễn Tất Nhiên