Sep 14, 2016

hoà thời và sống đẹp

5 câu
gio-o.com phỏng vấn
Về Văn Chương Mạng

Lý Ốc BR

(tiếp theo)

3: Tiếng Việt ở Sài Gòn có thể khác với tiếng Việt ở California và như thế việc xử dụng Tiếng Việt đóng vai trò thế nào trong sinh hoạt giao tiếp với độc giả toàn cầu của thế giới mạng ? Nỗ lực viết tiếng Việt hiện hữu như thế nào khi bạn mở máy sáng tác một tác phẩm. Bạn có bao giờ nghĩ ngợi về vấn đề viết tiếng Việt trong thế giới toàn cầu hóa không ?

Lý Ốc BR: Chuyện này có. Tôi sáng tác trên mạng như là một niềm vui, một trò chơi. Trò chơi chứ không phải trò đùa. Trò chơi nào cũng cần dụng công và ý thức. Quý vị thử chơi bất cứ trò nào thử xem. Chơi cờ chơi bóng hay đơn giản nhất như đi bộ jogging ... Tôi xử dụng chữ viết hoàn toàn với một hướng suy nghĩ. Tôi tránh phải dùng từ ngôn của báo chí hiện nay trong nước. Tôi không xài vì tôi thấy nó không hay chứ không phải tôi ghét nó. Có người bạn hỏi tôi: "Mầy không dùng ngôn ngữ trong nước thì làm sao người ta hiểu mầy?". Tôi muốn chứng minh, tôi từ chối ngữ ngôn Việt Nam thời thượng mà người ta vẫn hiểu. Tôi vẫn đọc Nguyễn Du Nguyễn Đình Chiểu như là khuôn phạm học tiếng Việt đấy. Có người cũng nêu ý kiến Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu xưa quá rồi làm sao giúp được gì cho văn chương Việt Nam hiện đại ? Tôi nghĩ khác, khi anh mới tập viết thì anh tập đồ nét chữ. Cái khuôn nét đó giúp anh viết chữ ngay ngắn và đẹp chứ nó không ngăn trở việc anh  phát triển phong cách riêng.

4: Theo bạn Văn Chương Mạng xóa nhòa được biên giới địa lý như thế nào ?

Lý Ốc BR:  Văn chương có thể điều chỉnh phần ngôn ngữ chứ không thể (hoặc không nên) xoá nhoà biên giới địa lý. Thời Việt Nam Cọng Hòa  truớc 1975 chưa có văn chương mạng nhưng rõ ràng có sự điều chỉnh trong tiếng nói của dân gian miền Nam. Một cách  từ từ và tự nhiên. Một điều mà  ngay  khi ở thời điểm internet người VN đã khó có thể làm được. Quý vị thử đọc lại truyện ngắn truyện dài của những văn sĩ thời Việt Nam Cọng Hòa xem, cái sự "hoà nhập" của họ khá rõ. Bình nguyên Lộc, Sơn Nam, Tô Thuỳ Yên, Bà Tùng Long viết văn pha Bắc hơn (hơn Hồ Biểu Chánh). Mặc Đỗ, Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo, Hoàng Hải Thuỷ, Duyên Anh, Viên Linh viết văn làm thơ pha Nam nhiều hơn (hơn Nam Cao, Tô Hoài). Trong khi ấy, văn học"tuyên giáo" VN hiện tại dường như là một khuôn đúc. 36 cái bánh ra lò vẫn là 1 cái bánh bông ... lan ngôn luận như nhau.

 5: Nhân dịp Gió O Kỷ Niệm 15 Năm sinh hoạt trên mạng, bạn có thể cho một nhận xét Gió O đóng góp thế nào vào Văn Chương Mạng

Lý Ốc BR: Dường như Gió O được điều hành bởi mình ên cô Lê. Tôi không biết có nên yêu sách gì hơn ? Như tôi nêu ý kiến bên trên, đặc điểm cá nhân của mạng internet rất lớn. Nó là một ưu điểm nhưng cũng là một sự hy sinh của người phụ trách công việc chung. Việc này có 2 chiều. Người phụ trách và người đóng góp. Văn chương thuộc lĩnh vực văn hoá. Văn hoá cần phổ biến hoà thời và sống đẹp. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý kiến rất chủ quan của tôi.

Xin cảm ơn tất cả quý vị.

Northwest USA, late Summer 2016

Lý Ốc BR

gio-o.com