Aug 13, 2016

source of knowledge

Image result for philosophy quotesImage result for philosophy quotes                                 
Image result for philosophy quotesImage result for philosophy quotes
Image result for philosophy quotesImage result for philosophy quotes

 
                                                                                 . Nếu anh cô đơn khi anh một mình, anh cũng sẽ bết bát trong nhóm đông. J.P.Sartre
. Nguồn duy nhất của kiến thức là kinh nghiệm.  Albert Einstein
. Tiền bạc của anh liên quan trực tiếp đến triết lý chứ không phải kinh tế của anh. Jim Rhon
. Khi nào anh thâý rằng mình thuộc phe số đông, đó là lúc dừng và suy nghĩ lại. Mark Twain 

. If you are lonely when you alone, you are in bad company. J.P.Sartre
. The only source of knowledge is experience.  Albert Einstein
 . Your income is directly related your philosophy not your economy. Jim Rhon
. Whenever you find yourseft the side of the majority, ít is time to pause and reflect. Mark Twain