Aug 12, 2016

phiên tòa minh béo

Bị can nhận 2 tội: 18 tháng tù giam, 
sau khi mãn án bị tống xuất khỏi nước Mỹ, 
không cho phép tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ .