Sep 1, 2016

khi đoàn xe dừng lại đâu đóImage result for train  stop at station smalltown


Don't Go Far Off

Don't go far off, not even for a day, because --
because -- I don't know how to say it: a day is long
and I will be waiting for you, as in an empty station
when the trains are parked off somewhere else, asleep.

Don't leave me, even for an hour, because
then the little drops of anguish will all run together,
the smoke that roams looking for a home will drift
into me, choking my lost heart.

Oh, may your silhouette never dissolve on the beach;
may your eyelids never flutter into the empty distance.
Don't leave me for a second, my dearest,

because in that moment you'll have gone so far
I'll wander mazily over all the earth, asking,
Will you come back? Will you leave me here, dying?

Pablo Neruda


Image result for woman shadow by windowĐừng Bỏ Tôi Đi

Đừng bỏ tôi đi, dầu chỉ một ngày, bởi vì -
bởi vì - tôi không biết nói sao: một ngày quá dài
và tôi sẽ chờ em, trong bến ga xe lửa trống vắng
khi đoàn xe dừng lại nơi đâu đó, ngủ.

Đừng xa tôi, dầu chỉ một giờ, vì lệ đau sẽ tuôn trào,
làn khói bay loanh quanh tìm nơi ẩn trú sẽ cuộn
cuốn vào tôi, làm choáng váng lòng tôi tơi tả.

Ôi, làm sao hình bóng em đừng bao giờ huỷ tan trên biển cát:
làm sao mi mắt em đừng bao giờ thôi chớp nhìn trong hư không.
Đừng bỏ tôi dầu chỉ một giây, người yêu hởi,

Bởi vì chỉ trong phút giây thôi em sẽ mãi lìa xa
Và tôi sẽ lang thang vô cùng khắp nhân gian, hỏi,
Em sẽ trở về phải không ? Hay em sẽ để tôi ở đây, chết ?

Northwest, 8/2016
black raccoon phiên dịch