Aug 31, 2016

if she were to tell


Image result for china pollution air


The Stranger

She speaks in her way of her savage seas
With unknown algae and unknown sands;
She prays to a formless, weightless God,
Aged, as if dying.

In our garden now so strange,
She has planted cactus and alien grass.
The desert zephyr fills her with its breath
And she has loved with a fierce, white passion
She never speaks of, for if she were to tell
It would be like the face of unknown stars.

Among us she may live for eighty years,
Yet always as if newly come,
Speaking a tongue that plants and whines
Only by tiny creatures understood.

And she will die here in our midst
One night of utmost suffering,
With only her fate as a pillow,
And death, silent and strange.

Gabriela MistralImage result for thuyen thung


Người Lạ

Nàng nói  bằng từ ngôn của biển dữ
Của loài tảo vô danh và cát đá không tên;
Nàng nguyện cầu với đấng Cao Thượng vô sắc, nhẹ tênh,
Già nua, như là nàng đang tạ thế.

Trong ngôi vườn của chúng ta hôm nay thật lạ,
Nàng đã trồng loài xương rồng và cỏ quái.
Nàng thở bằng hơi khốc sa mạc khô ran
Và nàng yêu bạo liệt, với nỗi đam mê bạc trắng
Nàng chẳng bao giờ nói với, nói cho mỗi khi nàng nói
Mặt nàng trông tựa như những vì sao lạ hoắc vô danh.

Giữa chúng ta nàng sống lão như những tám mươi,
Tuy vậy vẫn luôn coi như là mới đến,
Nói giọng khải huyền và than vản
Mà chỉ có loài vật li ti mới khả dĩ hiểu thấu.

Và nàng sẽ tử biệt nơi đây trong đêm
Môt đêm  khuya oằn oại đớn đau tột cùng,
Võn vẹn cùng với cái gối định mệnh,
Và từ trần, tịch lặng và lạ.

Northwest, 8/2016
black raccoon phiên dịch

Aug 25, 2016

Aug 24, 2016

cầm nã thủ


Cầm Nã Thủ 擒拿手 là thủ pháp bắt giữ. Thủ pháp này khá cao siêu thường dành cho những đại cao thủ. Vì nó liên hệ tớí nhiều môn phái khác nhau. Tuy gọi là thủ pháp nhưng thật ra nó phối hợp nhiều ứng pháp khác. Cầm nã thủ xuất chiêu  phải nhanh và chính xác. Nó đòi hỏi nội công thâm hậu cũng như khinh công. Vì phải tiến sát vào đối thủ, có vũ khí, sẽ rất nguy hiểm nếu bản lĩnh kém. Võ Đang Thái Cực Cầm Nã Thủ có thể là môn khá cao và nỗi danh hiện tại.

There are four types of Chinese martial arts that are increasingly categorized into increasing levels of difficulty to master: shuai jiao, chin-na, wai chuen and chigong.
Chin-na (“seize and break”; Cantonese: kahm nah) isn’t an individual style of Chinese martial arts. It’s a collection of kung fu techniques from many different martial arts that have developed over the centuries, and these skills can be applied while either standing or on the ground. A kung fu practitioner uses these techniques to grab and manipulate an opponent’s leg or arm in order to painfully control and lock his joints/muscles/tendons, rendering him incapacitated and unable to move. Chin-na teaches you about leverage, application of force, spatial orientation between you and an attacker, and how to read an opponent’s intentions and body weaknesses. .

blackbeltmag

Aug 22, 2016

tân nhạc tài từ

Tình trong cơn ngủ mê
Rồi phai trên hàng mi
Chợt khi mình nhớ về
Mộng thành mây bay đi
Còn gì trên đôi tay
Nên thầm hờn dỗi mình
Cho tình càng thêm say

Aug 21, 2016

rio 2016 last day

Image result for rio 2016 last day           Gold Silver Bronze

1
United States
46 37 38 121
2
Image result for usa swimming rio 2016Great Britain
27 23 17 67
3
China
26 18 26 70
4
Russia
19 18 19 56
5
Germany
17 10 15 42
6
Japan
12 8 21 41
7
France
Image result for usa gymnastic rio team10 18 14 42
8
South Korea
9 3 9 21
9
Italy
8 12 8 28
10
Australia
8 11 10 29

Aug 19, 2016

pine trees - tùng, báchNgười VN ngườiTH gọi phân biệt cây Tùng cây Bách, người Âu Mỹ gọi chung là Pine Trees  họ Pinales - Họ câyThông. Thông sống lâu từ vài centuries đến vài ngàn năm. Đặc tính của họ Thông là màu xanh bốn mùa, lá có mũi nhọn, hoa hình chóp nón . Vài loại thông sống rất lâu gần 5 ngàn năm tuổi, như cây thông cổ thụ  Bristlecone pine. Bách là loại thông có tên cypress pine. Thông 3 lá ở VN là cây Canary Island Pine Tree,  needle - cluster of three

Image result for Bristlecone pine
 Bristlecone pine may
long live 4800 years old
Pine trees (Pinus spp.) are the most common coniferous tree worldwide, numbering around 100 species. These trees form large forests characterized by wide open areas with sunlight spilling to the forest floor. Pines are sun-loving trees that do not grow well under shady conditions. Most of these trees live in the Northern Hemisphere, except for the Sumatran pine (Pinus merkussi) surviving south of the equator. Pine trees grow best in U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 4 through 9.

Evergreen
These conifers are considered evergreen, which means that they keep their needles for at least two years. As the older needles fall, new ones are ready to grow in their place. Bristlecone pine trees (Pinus longaeva) keep their needles for at least 30 years.

Age
As a group, pine trees are long-lived conifers. Most varieties live over a century when growing in favorable conditions. Bristlecone pine trees are known to live at least 4,800 years.

Facts about pine trees