Jul 1, 2016

tiếng tàu xào tiếng ta

         
+ Main, adj
主 要 [zhŭyào ] Chủ yếu

+ Tour, v
参 观 [ cānguān] Tham quan

Người TQ bây giờ nói tiếng Việt (Bắc) không khác người Việt bao nhiêu. Từ ngữ vựng, giọng nói vocabulary, accent đều giống ((tại phút thứ 2:10). Phải công nhận là họ hay thật. Trước 75 người Hoa Chợ Lớn nói tiếng Việt không phải như vậy, nghe qua là biết người Tàu nói tiếng Việt ngay. Họ vẫn dùng đại danh xưng như ngộ nị nghe rất vui tai. Ngày nay tiếng Việt theo giọng và ngữ vựng Tàu nhiều quá nên người Tàu nói tiếng VN quá dễ dàng. Người Việt cũng nói "chủ yếu" 主 要 [zhŭyào ], "tham quan" 参 观 [ cānguān]  theo Tàu cho nên khi người Tàu nói ngược lại tiếng Việt thì họ phát âm rất dễ dàng quen thuộc.

Có người nói rằng, ừ thì Hán Việt vốn là cái gốc của tiếng Việt rồi thì người Việt nói chủ yếu hay tham quan cũng đâu có gì lạ. Đúng như vậy. Nhưng vấn đề ở đây là VN copy, đi theo sau lưng TQ. Quý vị thử thay các từ "tham quan" và "chủ yếu" bằng các chữ khác do VN tự đặt ra xem, như "thăm viếng" hay "chính yếu" xem, tức khắc người Tàu ... ú ớ ngay. Ít lắm là khi nói tiếng Việt họ sẽ theo cách riêng của người Việt. Tôi không chủ trương bài xích trong văn hoá, đồng thời tôi lại rất không chủ trương nô dịch trong suy nghĩ.

Thật ra xét về mặt giao lưu xã hội thì người Việt Nam cũng khó ngăn chận người TQ sang VN hoạt động du lịch hay văn hoá. Vì ngay căn bản VN đã mở ngõ biên giới và chủ trương hữu nghị anh em rồi thì phải chấp nhận như thế. Trong thương trường ai có tài hơn thì thắng.

Vấn đề ở đây là, thử đặt chuyện ngược lại, người Việt có thể sang TQ để hoạt động văn hoá hay du lịch như thế hay không ? Câu trả lời có thể thấy ngay là không thể. Tuy nhiên, người TQ sẽ lật lại câu trả lời: chính người VN hằng ngày vẫn tràn qua cửa khẩu Đông Hưng để mua hàng đem về bán lại ở VN kiếm lời thì sao ?