Aug 1, 2016

old dismissive - phong cách trơn tuột

In all, the night was a draw for Democrats. Biden was a rock star and Kaine was an everyman, but Obama was the same old dismissive, out-of-touch professor he's always been. And that might just get Trump elected. Help us all.

Tổng quát, đêm đại hội thứ 3 là một màn hấp dẫn của đảng DC, Biden là ngôi sao nhạc rock, Kaine là người công dân gương mẫu, chỉ có Obama là giữ nguyên phong cách trơn tuột, phong cách ông thầy  chàng - hảng  như xưa nay. Và như vậy chỉ khiến Trump được thêm phiếu bầu. Ối giời ôi. 

Image result for obama at convention
Cả Obama và Biden đều diễn thuyết hùng hồn và hùng biện, trong nháy mắt họ có thể được đảng DC tung hô nhiệt liệt. Nhưng họ đã phạm một lỗi lầm. Lỗi lầm khiến dân Mỹ có thể ngả theo Trump nhiều thêm. Đó là: Obama đương kim TT, Biden đương kim PTT. Nó có vẻ như TT và PTT cùng nhau hạ bệ một người dân thường là Donald Trump,  một hình  ảnh khá xấu đối người Mỹ vốn yêu chuộng tính cách mã thượng, hào phóng.

He's not wrong about what he heard at the Republican Convention, and of course America is great. But his cavalier attitude toward the real and deep anxieties many feel just promotes the kind of suspicion that he lives in a different America than the rest of us -- great, maybe, for him, but not for everyone else.

He was responding to Trump's doom and gloom, but it's the wrong response.
The right response is not to dismiss the anger and fear as the figment of Trump's imagination. His positive patina on the American experience is a noble vision, but an unrelatable one. His attacks on Trump were effective, undoubtedly. But his baked-in smug and aloof criticisms didn't seem to take Trump seriously enough, nor his supporters nor the undecideds who are skeptical of Clinton.

In all, the night was a draw for Democrats. Biden was a rock star and Kaine was an everyman, but Obama was the same old dismissive, out-of-touch professor he's always been. And that might just get Trump elected. Help us all.

Source:  CNN