Jul 7, 2016

jazz - loan mắt nhungOnce Upon A Summertime

Once upon a summertime if you recall
We stopped beside then in a flower stall
A bunch of bright forget-me-nots
Was all I let you buy me
Once upon a summertime just like today
We laughed the happy afternoon away
And stole a kiss in every street cafe
You were sweeter than the blossom on the tree
I was as proud as any girl could be
As if the major had offered me the key, the key to Paris
Now another wintertime has come and gone
The pigeons feeding in the square have flown
But I remember when the vespers chime
You loved me once upon a summertime
Tous les lilas, tous les lilas de mai
N'en finiront, n'en finiront jamais
De faire la fete du coeur
Des jeunes qui s'aiment
S'aiment, s'aiment
Now another wintertime has come and gone
The pigeons feeding in the square have flown
But I remember when the vespers chime
You loved me once upon a summertime...Ca khúc nhạc Việt sáng tác theo phong cách Jazz thời trước 75 có nhưng không nhiều. Tuy ít nhưng bài nào dường nghe cũng hay. Nỗi Lòng của Nguyễn Văn Khánh, Loan Mắt Nhung - Huỳnh Anh, Lính Nghĩ Gì - Hoài Linh, Thuý Đã Đi Rồi - Y Vân. Bản Nỗi Lòng được NVK viết từ năm 1952 tại Hà Nội, sau này qua sự trình bày của Bích Chiêu, du học bên Ý từ 1962, con gái nhạc sĩ Lữ Liên, có thể nói độc nhất vô nhị, và rất Jazz. Dặt dìu, đam mê và trữ tình. Loan Mắt Nhung, bản nhạc nền trong cuốn phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Thuỵ Long, Đạo Diễn Lê Dân - Sài Gòn 1970  (gio-o.com)