Jul 14, 2016

it is out of place
"I think it is out of place in an appointed branch of government. That shows bias to me," Ryan said. "I don't think that is something she should have done." House Speaker Paul Ryan 

"Tôi nghĩ cái này không đúng chổ cho một phân ngành chính phủ (Tư Pháp). Nó có vẻ đầy thành kiến đối với tôi. Ryan nói. "Tôi không nghĩ là bà ta nên làm một chuyện như vậy."

Được hỏi ý kiến về lời phát biểu của Thẩm Phán TCPV Ruth Bader Ginsburg trước đó nói rằng ông Donald Trump là một "faker", Chủ Tịch Hạ Nghị Viện Paul Ryan đã trả lời như trên. Một ý kiến rất khôn ngoan. Và nặng ký. Nó khiến cho bà Thẩm Phán phải lên tiếng tạ lỗi với ứng cử viên TT Donald Trump.

(CNN)House Speaker Paul Ryan says presidential elections are a "binary choice" -- and Donald Trump is a better one than Hillary Clinton.

In a town hall moderated by CNN's Jake Tapper Tuesday night, the Wisconsin Republican tried to turn the focus away from Trump onto the overall GOP agenda. But the tension underlying all his answers was on how they matched — or didn't — with Trump, and what his endorsement meant.

Part of Ryan's case for Trump includes the argument that a Republican president -- any Republican president -- would choose more conservative Supreme Court nominees than Hillary Clinton.
His go-to example to make that case: Ruth Bader Ginsburg. The left-leaning, 83-year-old justice criticized Donald Trump again this week, calling him a "faker" in an interview with CNN's Joan Biskupic.
"I think it is out of place in an appointed branch of government. That shows bias to me," Ryan said. "I don't think that is something she should have done."

Source: CNN