Aug 1, 2016

ánh đèn màu


Eternally 1953
Music by Charles Chaplin
Lyrics by Geoffery Parsons
and John Turner


I’ll be loving you,
Eternally
With a love that’s true
Eternally,
From the start within my heart it seems I’ve always known
The sun would shine when you were mine and mine alone.

I’ll be loving you,
Eternally
There’ll be no-one new, my dear, for me.
Though the sky should fall remember I shall always be
Forever true and loving you
Eternally,

Lời Việt: Nguyễn Xuân Mỹ, 1965

1. [D] Đời ca hát ngày [A7] tháng cho người mua [Em] vui
[A] Đời son phấn làm mất bao ngày thơ [D] ngây
[Bm] Cùng bên ánh màu sắc lạc [D] lõng trong tiếng đàn [F#m] hát đêm khuya
[Bm] Rồi bao nếp [Em] nhăn về với tháng [A] năm đời lãng quên [D] rồi

2. [D] Cười trong ánh đèn [A7] sáng cho người mua [Em] vui
[A] Buồn trong tiếng nhạc lắng cho đời mê [D] say
[Bm] Rồi khi ánh đèn tắt lặng [D7] lẽ cô [G] đơn
Chìm trong bóng [E] đêm người ta lãng [A] quên bẽ [D] bàng

Charlie Chaplin music,  Limelight - Ánh Đèn Màu