Jul 1, 2016

walk on a knife edge

Image result for eugenio montale quotes
Image result for eugenio montale quotes
                                                             
Image result for eugenio montale quotesImage result for eugenio montale quotes                           

Image result for eugenio montale quotesImage result for eugenio montale quotes                                                     
Phương ngôn Eugenio Montale

. Happiness, for you we walk on a knife edge. To the eyes you are a flickering light, to the feet, thin ice that cracks 
. Poetry is the art which is technically within the grasp of everyone: a piece of paper and a pencil and one is ready
. This proves that great lyric poetry can die, be reborn, die again, but will always remain one of the most outstanding creations of the human soul

. Này hạnh phúc, vì người chúng tôi như bước đi trên cạnh lưỡi dao. Trong đôi mắt người long lanh,  trên đôi chân, mặt băng mỏng nứt vỡ
. Thi ca là nghệ thuật mà một cách khéo léo con người tóm lấy: tờ giấy và một cây bút chì và người ta sẵn sàng
. Dĩ nhiên lời thơ trác tuyệt có thể mai một, được phục sinh, lại mai một, nhưng nó sẽ luôn luôn giữ lại một trong những sự sáng tạo ngoại hạng của tâm hồn con người