Jun 25, 2016

see something say something


Thấy điều không phải cũng cần lên tiếng  

What Would You Do là loạt phóng sự trên đường phố của ABC. Thể loại tin tức về các đề tài va chạm trong xã hộ , được dựng thành các phim cảnh ngắn, khôi hài, bất ngờ, giữa chổ sinh hoạt công chúng như đường phố hay nhà hàng, sở làm, rạp hát, bệnh viện v.v... Tuy thế, giá trị trắc nghiệm tâm lý và giáo dục rất lớn. Và nó quan trọng ở chổ là không khô khan nhưng phong phú và vui tươi . 

What Would You Do logo.jpgWhat Would You Do? (formerly known as Primetime: What Would You Do? through its fifth season) is an American newsmagazine and situational hidden camera television program that has been broadcast on ABC since February 26, 2008. It is hosted by news correspondent John Quiñones. The program was conceived as a format-based series for ABC's newsmagazine Primetime, however all on-air references to its parent series were removed from What Would You Do? following the discontinuance of Primetime as a standalone program by the network in 2010 (with subject-based formats of the program, such as Primetime: Family Secrets, airing thereafter during the summer months or as a temporary replacement for entertainment programs cancelled during the fall-to-spring television season)

What would You Do