Jun 3, 2016

edgar allan poe

                     

                                                                                       

                                                                                                                   
                                                         

All I lvoved, I loved alone
There is no beauty without some strangeness
I wish I could write as myterious as a cat
It is a happiness to wonder, it is a happuiness to dream

Tất cả những gì tôi yêu, tôi yêu một mình
Không có mỹ nhân nào mà không mang vài điểm dị kỳ
Tôi ưóc tôi có thể viết kỳ bí như con mèo
Thật là một niềm vui khi tưởng tượng, thật là một hạnh phúc khi mộng mơ