May 26, 2016

tín ngưỡng thờ trời The Jade Emperor Peak on Mt. Tai, Shandong                   
                                                                                           
                                                 Jade Emperor Peak Mount Tai China Ngọc Hoàng Đỉnh
 

Chùa Ngọc Hoàng,  Ngọc Hoàng Điện VN

Các điện thờ Ngọc Hoàng xuất phát từ tín ngưỡng của Trung Hoa ngày xưa. Người Việt cũng tin Trời rất mạnh. Ở TQ hiện tại còn sót lại vài điện thờ Ngọc Hoàng. Việt nam thì có Chùa Ngọc Hoàng ở Đakao, do người Hoa xây cất 130 năm trước. Do tín ngưỡng tin Trời của dân gian vẫn còn cho nên  ở TQ và VN mặc dù theo thể chế chính trị c/s vô thần nhưng vẫn không ngăn cấm được người dân đi hành hương lễ bái. Tuy nhiên, thay vì phát triển tâm linh văn hoá con người, những sinh hoạt thờ cúng tại các nơi thờ Trời này mặc nhiên bị suy đồi theo chiều hướng vật dục. Có thể nhận thấy sự thiếu chăm sóc cũng như hình ảnh nghèo nàn tinh thần văn hoá triết học và mỹ thuật tại đây mặc dù là họ thu lợi tài chánh cũng không ít nhờ dân chúng đóng góp.

Trong khi đó, trái lại, Thiên Công Đàn thờ Ngọc Hoàng ở Penang Mã Lai hoàn toàn khác. Nơi đây cho thấy một sự chăm sóc cẩn thận, trang trọng,  triết học và mỹ thuật.


               
                             
   

Thiên Công Đàn Penang Malaysia,  Thni Kong Tnua Penang Malaysia