May 14, 2016

sáu ông xây rú

Kim Định, người trước tác

Linh mục Lương Kim Định, Giáo Sư Triết Đông (một người sáng lập phân khoa TĐ) các Đại Học Văn Khoa, Vạn Hạnh, Minh Đức và Đà Lạt trước năm 75. Một khía cạnh khác nơi KĐ, theo tôi, ông là người trước tác. Trước tác 著作 theo nghĩa biên khảo và sáng tác học thuật – trước thuật.

Tôi không phải là môn sinh hay học trò của cố GS Lương Kim Định. Tôi chỉ là người đọc sách của ông. Trước 75, KĐ có xuất bản tất cả 20 quyển sách tại Sài Gòn. Do một cơ duyên, tôi đọc gần hết số sách này. Và cũng từ cơ duyên, tôi biết được người đọc sách KĐ cũng khá đông đảo. Sau 75, ở Mỹ ông cũng cho ra đời thêm khoảng trên 10 cuốn nữa.

Về phương diện trước thuật, sách Kim Định viết có sức lôi cuốn. KĐ thật ra viết bộ sách này, như ông giải thích, gồm 2 phần: Việt Nho và An Vi. Nhưng từng quyển, lại có một đề mục riêng. Chúng bao gồm từ văn học (Định Hưóng Văn Học, Vấn Đề Quốc Học), đến giáo dục (Hiến Chương Giáo Dục, Triết Lý Giáo Dục), hoặc triết học (Chữ Thời, Việt Lý Tố Nguyên), hoặc Việt triết (Triết Lý Cái Đình, Loa Thành Đồ Thuyết), hay là biên khảo như Cơ Cấu Việt Nho, Tinh Hoa Ngũ Điển, v.v…

Tôi lại khoái đọc sách KĐ vì khía cạnh … thơ. Mỗi quyển sách của ông, như là một quyển thơ. Thơ, poetry, vì nó đem lại nguồn cảm hứng rất mạnh.

Trong quyển Nhân Bản, ông phân tích 1 bài đồng dao nổi tiếng VN và đề nghị đọc nó như là bài Nhân Thoại của Triết Việt. Nhân Thoại chứ không phải Thần Thoại:
Sách Kim Định 20 quyển trước 75

Ông Trụ Trời

Nhất ông ném cát
Nhì ông tát bể
Ba ông kể sao
Bốn ông đào sông
Năm ông trồng cây
Sáu ông xây rú
Bảy ông trụ trời

damau.org