May 17, 2016

kiện củ khoai
Ông phú hộ có đứa con gái, đòi gả cho ai đem lễ vật 1 bò 1 heo 1 mâm tiền 1 khạp rượu. Bợm Bảy nghe dzậy thì mừng. Bợm lấy khạp đổ đầy 1 khạp nước . Lấy giấy báo cắt làm tiền 1 mâm. Lấy củ khoai lang gọt thành hình 1 con heo. Ngày đem sính lễ tới trình, Bợm nhờ người mang hộ, riêng Bợm Bảy thì bò từ ngoài cổng bò vào. Dĩ nhiên ông phú hộ đâu có chịu. Cho là Bợm Bảy giỡn mặt khi dễ, phú ông thưa lên quan huyện xử lý. Phú ông nói:

- Bẩm quan, rượu thì rượu nước, tiền thì tiền giấy, heo thì heo lang còn bò thì bò nó !

Quan huyện phán quyết:

- À, tiền giấy hay tiền kẽm cũng như nhau, rượu không là nước thì là gì, heo lang hay heo đen thì lúc cạo lông vẫn trắng phau, còn bò mua hay bò nhà nó nuôi có gì khác nhau đâu hả ? Ông khó quá, thôi gả con cho nó đi nha !

Source: danchimviet