May 25, 2016

ha noi & rain & water

tổng thống obama, Obama thăm việt nam, Obama đến Việt Nam, Obama, tổng thống Mỹ, Barack Obama
tổng thống obama, Obama thăm việt nam, Obama đến Việt Nam, Obama, tổng thống Mỹ, Barack Obama 
Luckily Mr. Obama has left one day before Ha Noi is soaked in water.  Ha Noi rain                                                                
chèo thuyền, Hà Nội ngập nước , Hà nội ngập nặng, Hà Nội ngập, Hà Nội mưa lớn, mưa lớn, ngập lụt
chèo thuyền, Hà Nội ngập nước , Hà nội ngập nặng, Hà Nội ngập, Hà Nội mưa lớn, mưa lớn, ngập lụt                                                               
                                                                                                                                                                        
ngập lụt Hà Nội, lội nước, quấn váy lội nước, công sởngập lụt Hà Nội, lội nước, quấn váy lội nước, công sở