May 4, 2016

duty - bổn phận

                           

                                                                                                                                                                                       


                                                     
                                                                                                                                                                      
                                                                       
Tôi nghĩ rằng trách nhiệm đầu tiên của xã hội là công lý. Alexander  Hamilton
Đàn ông có bổn phận giữ tư cách với phụ nữ. John Paul II
Nếu anh muốn công việc hoàn tất, anh hảy tự làm lấy. Napoleon Bonaparte
Tình yêu có thể làm được nhiều chuyện, và với bổn phận làm nhiều hơn . J.W von Goethe