May 3, 2016

cá trúng gió Tranh cãi tháng Tư   

Tháng Tư tháng Tư không chỉ có  ấm ớ
Tháng Tư ở VN cá chết trắng vì trúng gió
Chết chìm trúng gió chất thải rất khó tranh cãi
Vì mối u tình sơn thuỷ tương liên
Cũng từ  tháng Tư năm nảo năm nàoRất khó, bây giờ cá chết trắng
Tháng Tư ở VN giờ còn sót lại
Trọi lõi
Cái đầu gối và cái cùi chỏ

Image result for dan phong

Người ta nói đó là quy trình mâu thuẫn tự phát
Tên vô lại xoa hai tay cười khẫy và thanh thản
Uốn lưỡi
Tà tà lách mình  tự hào ghim tên lên thành phố

4.2016
br.