Jun 3, 2016

ánh liếc nhìn của em dội lại


Mirrors At 4 AM

You must come to them sideways
In rooms webbed in shadow,
Sneak a view of their emptiness
Without them catching
A glimpse of you in return.

The secret is,
Even the empty bed is a burden to them,
A pretense.
They are more themselves keeping
The company of a blank wall,
The company of time and eternity

Which, begging your pardon,
Cast no image
As they admire themselves in the mirror,
While you stand to the side
Pulling a hanky out
To wipe your brow surreptitiously.

Charles SimicNhững Tấm Gương Lúc 4 AM

Em hảy đi nép đến bên cạnh chúng
Những căn phòng trong in bóng sọc giăng,
Len lén nhìn vào cõi không gian trống trơn
Đừng để chúng bắt dính
Một ánh liếc nhìn của em dội lại.

Bí mật là,
Ngay cả chiếc giuờng trống cũng mang gánh nặng,
Một sự giả vờ.
Chúng vẫn còn đang tự gắn liền
Sự kết liên với bức tường phẳng tắp,
Mối thân quen cùng với thời gian và  muôn năm

Mà, xin em,
Hảy lánh mặt
Khi chúng tự ái mộ mình trong gương;
Trong khi em đứng nép bên cạnh
Lấy ra chiếc khăn tay
Em lén lau nét chân mày một cách kín đáo.


hip pocket 3

Pocket Theatre

Fingers in an overcoat pocket. Fingers sticking out of a black leather glove. The nails chewed raw. One play is called "Thieves' Market," another "Night in a Dime Museum." The fingers when they strip are like bewitching nude bathers or the fake wooden limbs in a cripple factory. No one ever sees the play: you put your hand in somebody else's pocket on the street and feel the action.

Charles Simic 
Rạp Hát Bỏ Túi

Những ngón tay trong túi chiếc áo khoác. Những ngón tay ngoi ra khỏi cái bao tay da màu đen. Cắn móng. Một vở kịch gọi là "Chợ Của Tụi Thó", một vở nữa "Đêm Trong  Bảo Tàng Viện Cá Kèo." Những ngón tay trần hấp dẫn như những người tắm khoả thân hoặc những tay chân gỗ trong xưởng chế tạo vật dụng cho người tàn tật. Không ai từng xem màn diễn sau đây: khi anh đặt bàn tay vào túi quần áo của người khác trên đường phố và cảm thấy kịch tính  xảy ra ngay.

Northwest,  June 2016
black raccoon phiên dịch

.................................................................................................
. Thó: Lén lấy cắp
. Pocket Theatre: Rạp hát nhỏ rộng khoảng 80m2, với 50 chổ ngồi.
. Dime Museum: Bảo Tàng Viện nhỏ vào cuối thê kỷ XIX ở Hoa Kỳ, bán vé
rẻ, trưng bày đồ vật cho công chúng bình dân xem nhằm giải trí và giáo dục