Apr 24, 2016

miêu tẩy diện

The  Face Washing Cat, a Vietnamese special form for female martial art student only
Bài này thật ra chỉ dành cho nữ võ sĩ.  Theo nghĩa Âm Dương hữu phận. Con mèo rửa mặt mà. Có nhiều thiệu quyền MTD hơi khác nhau. Ngày nay, theo lối diễn giải thông dụng, đại khái người ta gọi là võ mèo v.v... Gọi như vậy cũng không nói lên được cái gì bao nhiêu.

Phục thân tróc diện
Nghịch cước lưỡng biên
Hồi đã song chuỳ
Linh miêu tróc thủ
...

Cô gái trong video này phần nào lĩnh hội được bí truyền (cần thiết) MTD thôi.