Apr 19, 2016

translation, dịch thuật


                                                       

                                                                                                                   

                                                     

 

                                                         
Translating is like writing backwards and in high heels . Daniel Hahn
Without translation we would be living in provinces borthering on silence. George Steiner
A translator ought to endeavor not only to say what his author has said, but to say it as he has said. John Conington

Phiên dịch giống như viết ngược chiều và mang đôi giày cao gót chênh vênh
Không có dịch thuật chúng ta như sống nơi những khu bít bùng trong tẻ nhạt
Một dịch giả nên nỗ lực chẳng những nói nhữg gì tác giả nói, nhưng còn nói điều như là tác giả đã nói