Apr 26, 2016

elvis' movieDouble Trouble (1967)
Director: Norman Taurog
Writers: Jo Heims , Marc Brandel 
Stars: Elvis Presley, Annette Day

Elvis' twenty-fourth movie was the 1967 MGM film 'Double Trouble'.
Taking advantage of the latest craze for discotheque dancing and the popularity of spy movies during the mid-1960s, the producers of Double Trouble combined the two fads to form the basic plot of this mediocre Elvis Presley musical. Elvis walks through the role of Guy Lambert, a pop singer who becomes involved with intrigue while playing the discotheque scene in London and Antwerp. Guy's problems begin when he meets heiress Jill Conway, played by young Annette Day, who has a crush on the singer -- much to the chagrin of her guardian. Jill leads Guy through numerous adventures involving spies, counterspies, jewel thieves, and harebrained detectives. The latter, played by the zany Wiere Brothers, provide the film's comic relief. Eventually, Jill succeeds in casting her spell over Guy, and the two marry. Based on a novel by Mark Brandel, the working title was 'You're Killing Me' and the idea was to give the movie the same feel as that of the zany comedic Beatles films 'Hard Days Night' and 'Help'. Although the movie is set in Europe, it was filmed in Hollywood.
Elvis Presley and Annette Day
Elvis Presley and Annette Day

This was the only movie made by Elvis' leading lady, Annette Day, who played Jill Conway in 'Double Trouble'. She was a young girl whom producer Judd Bernard saw working in her parents' antique shop in London. He thought that she would be right for the part in the movie despite her not having any previous acting experience. Several of her natural expressions such as 'Super!' and 'biccies' (cookies) were written into the script. During filming Elvis surprised the 18-year-old, who had yet to learn to drive, with a white Mustang convertible. Unable to take the gift back home to Britain, Ms. Day left it in the U.S. in her brother's care when she returned to England, where she still lives. Elvis' cousin Billy Smith served as Ms. Day's stand-in.

Source: Elvis fans

Apr 25, 2016

tàu nói hay hơn dziệc

 Mình nói thật lòng  cái dzụ dziệc xử lý quy chình chất thải bla bla bla ...
  "người dân ở đây cũng như Nhà nước sẽ phải cân nhắc và lựa chọn, vì việc xả thải chắc chắn có tác động đến môi trường. Không thể có chuyện vừa có nhà máy thép mà biển nơi đây vẫn nhiều tôm cá."
"Nhiều khi mình không được cả hai thì mình phải lựa chọn. Tôi muốn bắt cá, bắt tôm hay là tôi muốn xây một cái nhà máy thép hiện đại"

2

một góc vn xưa
Apr 24, 2016

miêu tẩy diện

The  Face Washing Cat, a Vietnamese special form for female martial art student only
Bài này thật ra chỉ dành cho nữ võ sĩ.  Theo nghĩa Âm Dương hữu phận. Con mèo rửa mặt mà. Có nhiều thiệu quyền MTD hơi khác nhau. Ngày nay, theo lối diễn giải thông dụng, đại khái người ta gọi là võ mèo v.v... Gọi như vậy cũng không nói lên được cái gì bao nhiêu.

Phục thân tróc diện
Nghịch cước lưỡng biên
Hồi đã song chuỳ
Linh miêu tróc thủ
...

Cô gái trong video này phần nào lĩnh hội được bí truyền (cần thiết) MTD thôi.

Apr 20, 2016

the story of a man of two minds


Tháng Tư, Cảm Tình Viên
Câu chuyện của một người hai lòng

a man who went to university in America, but returned to Vietnam to fight for the Communist cause.
một người đã đi vào trường đại học của  Hoa Kỳ, nhưng lại quay trở về Việt Nam để tranh đấu cho lý tưởng Cộng Sản

 a man whose lofty ideals necessitate his betrayal of the people closest to him.
một kẻ với lý tưởng kiêu kỳ nếu cần phản bội laị những đồng bào gần gũi với hắn nhất.

The Sympathizer
By Viet Thanh Nguyen
2016 Pulitzer Prize In Fiction

A profound, startling, and beautifully crafted debut novel, The Sympathizer is the story of a man of two minds, someone whose political beliefs clash with his individual loyalties. In dialogue with but diametrically opposed to the narratives of the Vietnam War that have preceded it, this novel offers an important and unfamiliar new perspective on the war: that of a conflicted communist sympathizer.

Một tác phẩm tiểu thuyết đầu tay sâu sắc, lay động, và hay, Cảm Tình Viên là câu chuyện của một người hai  lòng, một người mà những tín điều chính trị va chạm dữ dội với lòng trung tín tư riêng của hắn. Trong khi đối thoại với những câu chuyện  kể hoàn toàn đối lập của Chiến Tranh Việt Nam vừa qua, quyển tiểu thuyết này cung ứng một viễn cảnh mới quan trọng và khác lạ về cuộc chiến: đó là câu chuyện về một cảm tình viên cộng sản tâm trạng bị mâu thuẫn xung đột.

It is April 1975, and Saigon is in chaos. At his villa, a general of the South Vietnamese army is drinking whiskey and, with the help of his trusted captain, drawing up a list of those who will be given passage aboard the last flights out of the country. The general and his compatriots start a new life in Los Angeles, unaware that one among their number, the captain, is secretly observing and reporting on the group to a higher-up in the Viet Cong. The Sympathizer is the story of this captain: a man brought up by an absent French father and a poor Vietnamese mother, a man who went to university in America, but returned to Vietnam to fight for the Communist cause. Viet Thanh Nguyen’s astonishing novel takes us inside the mind of this double agent, a man whose lofty ideals necessitate his betrayal of the people closest to him. A gripping spy novel, an astute exploration of extreme politics, and a moving love story, The Sympathizer explores a life between two worlds and examines the legacy of the Vietnam War in literature, film, and the wars we fight today.

Tháng Tư năm 1975, Sài Gòn trong cơn hoảng loạn. Trong ngôi biệt thự, một vị tướng của quân đội Nam Việt Nam đang uống whiskey và, với sự trợ giúp của viên đại uý thân tín, thảo một danh sách những người được lên chuyến bay cuối cùng rời khỏỉ quê hương. Ông tướng và những đồng bào của ông bắt đầu cuộc sống mới ở Los Angeles, không biết rằng , một trong số đó, viên đại uý, đang bí mật quan sát và báo cáo cộng đồng này với một cấp-trên Việt Cộng. Cảm Tình Viên là câu chuyện của tay đại uý: một người đã lớn lên do một người cha Pháp vắng mặt và một người mẹ nghèo nàn Việt Nam, một người đã đi vào trường đại học của  Hoa Kỳ, nhưng lại quay trở về Việt Nam để đấu tranh cho lý tưởng Cộng Sản. Quyển tiểu thuyết lạ lùng của Nguyễn Thanh Việt đưa chúng ta vào tâm khảm của tay gián điệp nhị trùng, một kẻ với lý tưởng kiêu kỳ nếu cần phản bội laị những đồng bào gần gũi với hắn nhất. Một quyển tiểu thuyết trinh thám lôi cuốn, một khám phá sắc sảo về chính trị cực đoan, và là một câu chuyện tình mũi lòng, Cảm Tình Viên khám phá đời sống ở giữa hai thế giới và sát hạch di sản Chiến Tranh Việt Nam trong lĩnh vực văn chương, phim ảnh, và những cuộc chiến hôm nay chúng ta đang đảm đương.

Source: pulitzer.org

Talking to the Times in 2015, Nguyen explained his perspective in creating the character. "You have a much happier life if you just see things from one point of view. You have no ambiguity," he says. The protagonist of "The Sympathizer" -- who goes unnamed throughout the book -- has to see two sides, constantly judging others and himself in a moral morass.

Nói chuyện với báo Times vào năm 2015, Nguyễn giải thích về việc tạo ra nhân vật:"Anh sẽ có hạnh phúc nhiều hơn trong đời sống nếu anh nhìn sự việc theo một quan điểm. Anh không mù mịt," ông nói. Nhân vật chính của "Cảm Tình Viên" -- người vô danh trong suốt quyển truyện -- nhìn đời bằng hai mặt, thường trực phê phán người khác và chính anh ta bằng một thứ  luân lý tù đọng.

Source: latimes.com

......................................................................................


Câu chuyện của một người hai lòng được kể lại với giọng điệu ngại ngùng tự thú của người di dân tâm trạng chất chồng – Nhận xét này của Pulitzer giống như cái xương sống của quyển tiểu thuyết.

Sympathizer làm người ta liên tưởng tới trường hợp La Place de l’étoile của Patrick Modiano. Tác giả NTV dường như cũng xử dụng “the art of memory”. Tức là nghệ thuật tái dựng hoàn cảnh, dựa trên sự nghiên cứu suy tư những tài liệu và dữ kiện còn lưu lại về sự kiện và con người. NTV cũng được sinh ra khi một biến động chiến cuộc đã qua. Và ông cũng nổi danh ngay với tác phẩm tiểu thuyết đầu tay.

Không phải khen phò mã tốt áo, nhưng phải công nhận là đáng nể. Mới xuất bản tiểu thuyết lần đầu mà giựt ngay giải Pulitzer, niềm mơ ước và hänh diện của tất cả nhà văn chuyên nghiệp của Mỹ. Theo tôi, tiểu thuyết là tiểu thuyết, fiction, giả tưởng. Giá trị của tiẻu thuyết là giá trị của văn chương. Đặc biệt, tiểu thuyết được chọn bởi Pulitzer cũng cần phải có một ý hướng rõ ràng thuộc về đời sống Mỹ: Fiction – for distinguished fiction by an American author, preferably dealing with American life.

Apr 19, 2016

translation, dịch thuật


                                                       

                                                                                                                   

                                                     

 

                                                         
Translating is like writing backwards and in high heels . Daniel Hahn
Without translation we would be living in provinces borthering on silence. George Steiner
A translator ought to endeavor not only to say what his author has said, but to say it as he has said. John Conington

Phiên dịch giống như viết ngược chiều và mang đôi giày cao gót chênh vênh
Không có dịch thuật chúng ta như sống nơi những khu bít bùng trong tẻ nhạt
Một dịch giả nên nỗ lực chẳng những nói nhữg gì tác giả nói, nhưng còn nói điều như là tác giả đã nói

Apr 16, 2016

rừng, lighthouse và biển

                                                                                       


                     


                                   

Apr 14, 2016

đường chiều nghiêng nghiêng nắng đổ

Bóng Nhỏ Đường Chiều
Ca khúc: Trúc Phương
Trình bày: Y Phụng

Ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn
Ngày anh hai mươi tuổi, em đôi tám trăng tròn
Ðêm lạnh còn chăn đơn gối lẻ
Chưa buồn khi canh vắng khép đôi mi

Cho đến hơn một lần tuổi trẻ như qua mất rồi
Ngày tim lên tiếng gọi, xuôi tôi mến một người
Tâm tình chiều nao trên phố nhỏ
Khi về lưu luyến mãi phút hẹn hòBao thương nhớ từ độ anh vui bước quân hành 
Nửa năm anh viết lá thư xanh bảo rằng
Sẽ về phố phường
Mừng rơi nước mắt ướt thư người tôi thương

Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng đổ
Bàn tay thon ngón nhỏ, đan tay rắn sông hồ
Ta nhẹ dìu nhau như tiếng thở
Thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ

Apr 11, 2016

tranh hà cẩm tâm

                                       

   

                                                                       
HÀ CẨM TÂM 
1933-2016

 1. Họa sĩ có thể nói sơ về thân thế  mình

Chân dung hoạ sĩ Hà Cẩm Tâm
do hoạ sĩ Trương Thị Thịnh vẽ
Tôi được sanh ra trong một gia đình địa chủ ở Hậu Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp, trước là quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc.  Ba tôi là người rất sính văn chương và yêu nghệ sĩ.  Tôi có 5 người chị đẹp nên phần đông các ông văn nghệ sĩ miền Bắc, Trung, Nam đều có ghé qua nhà.  Tôi học được mẹ tôi về tình thương yêu và lòng nhân hậu đến các người tá điền nghèo khó và lòng nhẫn nhục vô bờ.  Bà ân cần nhìn họ mỗi năm chèo ghe đến đong lúa ruộng và âm thầm cho họ những đặc ân và thường nói với các con:  Người ta ăn ở thì còn, các con ăn thì hết.  Hành động và tình cảm của mẹ tôi đã tạo cho tôi thành một người cũng gần giống như mẹ tôi cho đến bây giờ.

2. Ngoài tài năng ra, nhu cầu nào bức bách người sáng tạo tìm đến với hội hoạ ? Anh tìm đến với vẽ từ bao giờ và do vì đâu

Nghệ thuật là nhu cầu tối ư cần thiết cho con người để được giải thoát ra khỏi ngục tù của thành kiến, xiếng xích của thói quen để thăng hoa.  Như cô bé Alice bước vào quê hương thần tiên với màu sắc huy hoàng của kỳ hoa dị thảo.  Tôi không thích sự chật chội và sự lập đi lập lại nhàm chán.  Tôi muốn có một thế giới rộng rãi hơn, nguy nga hơn mà do tôi tự tạo ra là nghệt thuật tạo hình, là hội họa.  Nghệ sĩ không sáng tạo là nghệ sĩ chết.  Vì tôi biết tôi, tôi thương tôi và tôi thương người, nên suốt 26 năm xa quê nhà, không năm nào là tôi không vẽ tranh.  Tôi vui và người cũng vui, tôi hạnh phúc và người cũng hạnh phúc.  Tôi bắt đầu vẽ tranh lúc 12 tuổi.  Khi tôi vào bưng biền  kháng chiến chống Pháp và trở về Gia Định vào học trường Mỹ Thuật vào năm 1951.  Như là một giấc mơ đã thành sự thật.  Ông thầy dạy vẽ ở bậc tiểu học vào năm 1944 là một hình ảnh thật đẹp mà tôi hằng mơ ước.  Con xin cám ơn thầy.

Source:  gio-o.com; gio-o.com phỏng vấn

Apr 10, 2016

xe đạp tình nhanh email học trò
 Ở Sacramento đường vắng

Tháng Tư ở Sacramento con đường,vắng, nắng thẳng tắp
Trời cao xanh mây trong kỷ niệm ngoại ô Sài Gòn lại về
Sacramento có những phố lẻ người thưa như Woodland
Yuba City hay phố nhỏ Davis
Davis chật chội những quán cóc điểm tâm cafe trác tuyệt
Cà phê thôi không cần té quỵ lương tâm buồn nhược tiểuDavis chỉ có những chiếc xe đạp tình nhanh email học trò
Cũng chẳng có gì khó hiểu
Việt Nam chinh chiến mùa tàn tệ tận cùng thời làm bộ ý thức
Cầm nhầm mượn đở bài ca dao làm sao tô điểm hệ sài lang
Người cư dân Việt Nam giờ nợ tình ai hai mắt mỏi trông hờVà tháng Tư trở lại
Tháng Tư ở Sacramento con đường vắng nắng thẳng tắp
Dù sao tôi vẫn còn mớ kỷ niệm lẻ hong nắng vàng trời xanh

Sacramento CA, 4. 2016

...............................................................................................
* Ảnh: Davis City, Sacramento CA
* Davis thành phố nhỏ xinh đẹp cách thủ phủ Sacramento 12 miles về hướng Tây. Downtown Davis có nhiều quán ăn và cafe, giá rẻ mà rất ngon, thực khách đa số là sinh viên học sinh của trường UC Davis cũng rất xinh đẹp gần đó.

Apr 7, 2016

sacramento california

                       
                                                                          


                                                   


                                                        

Apr 4, 2016

world's fastest animal


Chim Ó - Peregrine Falcon, loài vật nhanh nhất thế giới 

                                    

The Peregrine Falcon is a raptor, or bird of prey. Adults have blue-gray wings, dark brown backs, a buff colored underside with brown spots, and white faces with a black tear stripe on their cheeks. They have a hooked beaks and strong talons. Their name comes from the Latin word peregrinus, which means "to wander." They are commonly referred to as the Duck Hawk. Peregrine falcons are the fastest-flying birds in the world – they are able to dive at 200 miles per hour.

Peregrine falconsApr 2, 2016

fragrant orchids

Dã lan có hương thơm                                                           

                                                                            


Dã lan không chỉ đẹp ở màu sắc hình dạng khác nhau, nhưng chúng còn hấp dẫn ở mùi hương. Dã lan mua trong tiệm thực phẩm hay tiệm hoa thường là không có mùi huơng. Muốn có dã lan thơm thì tìm mua tại nông trại, nursery hoặc order trên net, giá hơi đắt một chút. 

Orchids are extremely diverse not only in color, size, and bloom shapes, but also in the way they smell. Common orchids sold in grocery stores, home improvement stores, and florists are usually not fragrant so if you’re interested in finding a fragrant species or hybrid, you’ll need to seek it out at an orchid farm, nursery, or online seller.
Sometimes an orchid’s fragrance is sweet and pleasant—but some can even be revolting and smell of rotting meat! In this article we’ll talk about 11 orchid varieties that are best known for their pleasant smelling fragrance and that we recommend you to try out. These are only a very small handful of wonderful-smefralling orchids, and is by no means a comprehensive list.

  orchids

Apr 1, 2016

chòm sao hải giác lên ngôi
Haiku Poems

Tomas Tranströmer

English translated by Anatoly Kudryavitsky

Strong and slow wind

from the seaside library 
I’ll rest here

Cơn gió mạnh chậm thổi đến

Từ hướng cái thư viện cạnh biển
Rồi ta sẽ đến đó

Humming in the mist 

a fishing boat out there
trophy on the waters

Tiếng máy rù trong sương

Của chiếc thuyền câu ngoài kia
Bềnh bồng như cái cúp trên sóng
Tomas Tranströmer
English translated by Patty Crane

The white sun, training

alone, runs the long distance
to death’s blue mountains.

Sáng vừng bạch ngọc trên trời

Một mình xuôi muôn trùng khơi
Đem nắng vàng hong núi tuyết

The sun lies low now.

Our shadows are goliaths.
Soon shadow is all.

Nắng chiều tà ánh chao nghiêng

Người in bóng ngã vô cùng
Phủ thành  tấm áo hoàng hôn

Oak trees and the moon.

Light and mute constellations.
And the frigid sea.

Trăng ánh trên rừng cây sồi

Chòm sao hải giác lên ngôi
Đêm xuống ngàn khơi biển lạnh

The orchid blossoms.

Oil tankers are gliding past.
And the moon is full.

Dã lan hương mùa thơm ngát

Tàu qua ngang cửa vội vàng
Trăng sáng rằm ngoài biển xanh

Northwest, Spring 2016
Lý Ốc phiên dịch sang Việt Ngữ
............................................................
Haiku 1Haiku 2

i don't dream at night. i dream all day

I'm not really interested in making money. Picture Quote #1                                                                                                                    

                                                                   

Tôi thật sự chẳng hứng thú trong công việc kiếm tiền.
Tôi không mơ vào ban đêm. Tôi mơ vào ban ngày; tôi mơ trong dòng đời.
Tôi thương yêu con từng đứa chứ không từng đàn. Và tôi có một đàn con: tôi có 7 đứa con.
Tất cả chúng ta đều thay đổi  thành người khác từng năm. Tôi không nghĩ rằng chúng ta giữ y chang trong suốt cuộc đời.

Steven Spielberg

sherlock holmes: a game of shadows
Later, Dr. Watson arrives at 221B Baker Street, where Holmes discloses that he is investigating a series of seemingly unrelated murders, terrorist attacks and business acquisitions around the globe that he has connected to Moriarty. After meeting up with his brother Mycroft at Watson's bachelor party, Holmes meets with Gypsy fortune-teller Simza, the intended recipient of the letter he took from Adler, sent by her brother Rene. Holmes defeats an assassin sent to kill Simza, but she flees before Holmes can interrogate her. After the wedding of Watson and Mary Morstan, Holmes meets Moriarty for the first time. Expressing his respect for Holmes' tenacity, Moriarty informs Holmes that he murdered Adler and will kill Watson and Mary if Holmes' interference continues. Holmes vengefully vows to defeat him.
  Noomi Rapace - Madam Simza

Moriarty's men attack Watson and Mary on a train to their honeymoon. Holmes, having followed the pair to protect them, throws Mary from the train into a river below where she is rescued by Mycroft. After defeating Moriarty's men, Holmes and Watson travel to Paris to locate Simza. When she is found, Holmes tells Simza that she has been targeted because Rene is working for Moriarty, and may have told her about his plans. Simza takes the pair to the headquarters of an anarchist group to which she and Rene had formerly belonged. They learn that the anarchists have been forced to plant bombs for Moriarty.

  Sherlock Holmes: A Game of Shadows

trăm năm cửa khép hờ mưa nắng


Cung Trầm Tưởng, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên, Cung Tiến

Gọi Em Dậy

Gọi em dậy trời mờ trên đồi
Hớt hải mai xa ngựa nẹt đuôi
Lông bờm mướt da căng gõ móng mặt đất nhớ
Mai còn trăng, úa lững thững tuần trăng
Trở về Trở về trên dấu cỏ sương

Gọi em dậy hoang mang mưa nhỏ
Lặng thinh mai phố xám đường cổ thành
Hoa rêu bèo cầu đá tường long lở
Mai ngu ngơ trăng sọi quạnh đầm trời
Trở về Trở về theo luống heo may.

Gọi em dậy ngày quen lạ sảng
Rủ rượi mai hơi hướng đêm thu
Rừng mắc cở mắt nghiêng tóc lả tả
Mai tinh mơ chết lửng tay hờn
Trở về Trở về trả lốt tịch dương

Gọi em dậy gọi em dậy
Nhìn suốt chiêm bao cười cợt gió
Đỉnh núi ngất xanh khắc tình sầu

Thanh Tâm Tuyền
(báo Văn, SG 9.1972)

Trăng tà soi tịch lặng trường thành

Con chim bói cá trong tàn tối
Soi vĩnh hằng xanh rợn mặt hồ
Hư ảnh lờn rờn tụ tán tụ
Hoài công không định nổi chân như

Trời đất thì buồn như xác rỗng
Ta thì như gió tuyệt bơ vơ
Trăm năm cửa khép hờ mưa nắng
Mãi chẳng ai về qua gọi cho

Ta đợi nghe chừng thiên cổ mỏi
Hàng hàng thân trụ đứng hư hao
Hoàng hôn thần thánh bưng mặt khóc
Ta chẳng buồn thăm hỏi tại sao

Ôi đá địa cầu vần vụ mộng
Ai xưa qua yểm lại tình sầu
Thời gian rũ trắng xương làm nhớ
Gió cát không nguôi khóc dãi dầu.

Chuyện trần thế nghe như thất thiệt
Kẻ sống còn tóc dựng kinh hoàng
Vương tử sao đời đến nỗi vậy
Đất ta, ta giẫm mà ghê chân

Thánh đế băng hà thái miếu sập
Trăng tà soi tịch lặng trường thành
Mùa đông sắt thép rét như phỏng
Quân rã còn ai điểm trống canh

Kẻ mới tới bày tòa giữa chợ
Giải người ra sỉ mạ ba đời
Cho đeo bản dong đi khắp phố
Bắn bỏ bên đường cấm nhận thây

Chĩa súng đuổi người ra khỏi đất
Đày đi biền biệt miệt thiên thu
Đuổi cả người chết ra khỏi mộ
Cày nghĩa trang trả vói thâm thù
...

Tô Thùy Yên
Sài Gòn 1988, USA Saint Paul 1994
(trích, Thơ Tuyển TTY) 

.....................................................
Source: gio-o.com talawas