Mar 15, 2016

bầu trời mênh mông rạng đôngPigeons at Dawn

Extraordinary efforts are being made
To hide things from us, my friend.
Some stay up into the wee hours
To search their souls.
Others undress each other in darkened rooms.

The creaky old elevator
Took us down to the icy cellar first
To show us a mop and a bucket
Before it deigned to ascend again
With a sigh of exasperation.

Under the vast early-dawn sky
The city lay silent before us.
Everything on hold:
Rooftops and water towers,
Clouds and wisps of white smoke.

We must be patient, we told ourselves,
See if the pigeons will coo now
For the one who comes to her window
To feed them angel cake,
All  but invisible, but for her slender arm.

Charles Simic
 Bồ Câu Rạng Đông

Những sự gắng gượng vô cùng đang diễn ra
Để che dấu chúng ta nhiều thứ, bạn của tôi.
Vài người còn nán lại những phút ngắn ngủi
Tìm kiếm cõi lòng.
Vài  người hè nhau ở truồng trong phòng tối.

Cái thang máy cũ khua rít ken két
Mang bọn tôi xuống hầm lạnh tầng một
Bày ra trước mắt cái chổi lau và cái sô
Trước khi nó nghĩ tình chịu thăng trở lên
Với một tiếng thở dài sượt hắt ra vẻ bực mình.

Dưới bầu trời mênh mông rạng đông
Thành phố nằm im lặng phía trước chúng tôi.
Mọi vật trong tư thái tạm dừng:
Vô vàn nóc mái nhà và những tháp chứa nước,
Mây bâng khuâng và những vờn khói trắng.

Chúng tôi tự nhủ thầm phải giữ kiên nhẫn,
Chờ tiếng gù những con chim bồ câu
Chào anh chàng đến bên cửa sổ nhà ai
Cho chiếc bánh đánh kem bông lan trứng trắng,
Tất cả chừng vô hình, ngoài cánh tay nàng mảnh khảnh.

Northwest, 3-2016

Lý Ốc phiên dịch