Mar 4, 2016

phồn thực dzô ... tư
Ton of Sino fancy stuffs were build up in Vietnam

Khi Atheistic Materialism Duy vật vô thần VC lên ngôi


The Vietnam Mother statue may be
 a copy from Sino fancy stuff  anyway
Tôi không phân tích hay phê bình Atheistic Materialism Duy vật vô thần. Vì, thứ nhất, tôi không cho cái này là chuyện đáng và đúng để nghiên cứu và để viết. Tôi vẫn xem nó là 1 khía cạnh học thuật khi cần tham khảo. Các nhà khoa học thực nghiệm cũng duy vật vô thần .

Tuy nhiên, khi 1 xã hội mà bị cai trị bởi toàn những cán bộ chính trị VC độc tài toàn trị theo chủ trương VTDV thì hoàn toàn lại là một chuyện khác. Nó hoạch định, nó kiểm soát và nó có quyền sinh sát toàn xã hội. Chưa kể khía cạnh vô cùng trầm trọng là nó cùng màu cờ sắc áo chủ nghĩa với TC. Mà TC từng là chủ nhân ông nguồn ban ân  sủng cho VC đánh "Mỹ Nguỵ" thống nhất VN như hiện nay.

Có người nói rằng VN hiện nay lễ hội, chùa chiền, pháp thuật, phong thuỷ như nấm thì tại sao nói VC duy vật vô thần ? Xin thưa, nó VTDV trần trụi trơ trấc ngay trong "bản thân" pháp thuật của nó.
Ở VN có anh thầy chùa hút thuốc lào, ăn thịt cầy mắm tôm, treo hình giao cấu phồn thực "vô tư", ai hỏi thì anh này gãi chiếc đầu trọc cười giải thích tỉnh queo: tứ đại giai ... "KHÔNG" mà, mình ăn thịt cầy nhưng "tâm" mình "Phật" thì cũng ... tốt chứ ! Có gì đâu he he he !

  2 củ khoai môn đựng trong ... dĩa  !
Hà hà chiện nhỏ mà !
Hửu sỉ thả cách, 有恥且格 biết mắc cở thì mới chịu  suy xét thay đổi (thiên Vi Chính trong sách Luận Ngữ)*. Sỉ 恥 là biết hổ thẹn, xấu hổ, mắc cở. Cách 格 là suy xét một cách chính đáng thì mới biết đầy đủ sự vật -  trí tri tại cách vật 致知在格, 格 đồng âm với chữ cách 革 là thay đổi. Chữ sỉ gồm chữ nhĩ và chữ tâm, trong lòng xấu hổ thì vành tai đỏ ửng. Do đó lòng hổ thẹn như một phản ứng vừa tâm lý vừa sinh lý rất tự nhiên nơi bản tính thiên bẫm của con người. Người ta chịu hành động thay đổi cái gì đó theo chiều hướng hoàn thiện là khi phản ứng tự cảm thấy xấu hổ vẫn còn bén nhạy hoạt động.

Do một sự giáo dục nhằm trơ trấc hoá con người lâu ngày thì bản tính tự nhiên này sẽ méo mó biến dạng. Thậm chí sự trơ trấc sẽ lên ngôi. Và, một khi phản ứng tốt đẹp thuộc tâm sinh lý của con người là sự hổ thẹn hay xấu hổ không còn nữa thì dĩ nhiên xã hội đó sẽ là một đại hoạ. Quý vị thử tưởng tượng xem, con người mà cứ trơ trơ, đìu đìu, lền lền, trâng tráo, trơ trấc như 2 củ khoai ... môn đựng trong ... dĩa thì chán mớ đời !  Hà hà chiện nhỏ mà !

.....................................................................................................
* 《論語‧為政》記載孔子曰:「道之以政,齊之以刑,民免而無恥。道 之以德,齊之以禮,有恥且格。」此章為孔子比較在位者治理人民的方法, 用政令和刑罰其效果不如用德治和禮教好。