Mar 6, 2016

mắt chim phượng


Image result for spanish dancing 

Xem Vũ Thị Vàng múa

Hài Xuân

Đào hoa điểm hồng ngày mùa xuân chi chít cánh
Mùa xuân, mùa xuân hay lập lại sau giấc mưa ngùi
Mùa xuân lập lại như bảng nét chữ đồ ngày mới viết
Cũng như bức tranh gò gẫm tội nghiệp của bé ngoan

Nàng tung hết đài hoa vàng kim vào khung trời
Tuổi xuân mở hé lằn cong eo tóc nàng  mướt đẫm
Mắt chim phượng cở Đường Minh Hoàng ngủ mớ
Bồ Đào Mỹ Tửu là cái gì so chai Red Wine chỉ $9.99

Gã Sơn Đông mãi võ hươi lọ Thần Giao bí kíp
Bí thuật chôn dưới tầng tầng lớp dày mấy trăm năm
Chữa bá bệnh
Lục phủ ngũ tạng tâm can tỳ phế  kể cả thận yếu xịu
Mà thôi dạ cám ơn
Tôi ôm chai Cabernet Sauvignon xem lằn cong nàng múa

Northwest, Xuân 2016
Lý Ốc BR