Apr 1, 2016

chòm sao hải giác lên ngôi
Haiku Poems

Tomas Tranströmer

English translated by Anatoly Kudryavitsky

Strong and slow wind

from the seaside library 
I’ll rest here

Cơn gió mạnh chậm thổi đến

Từ hướng cái thư viện cạnh biển
Rồi ta sẽ đến đó

Humming in the mist 

a fishing boat out there
trophy on the waters

Tiếng máy rù trong sương

Của chiếc thuyền câu ngoài kia
Bềnh bồng như cái cúp trên sóng
Tomas Tranströmer
English translated by Patty Crane

The white sun, training

alone, runs the long distance
to death’s blue mountains.

Sáng vừng bạch ngọc trên trời

Một mình xuôi muôn trùng khơi
Đem nắng vàng hong núi tuyết

The sun lies low now.

Our shadows are goliaths.
Soon shadow is all.

Nắng chiều tà ánh chao nghiêng

Người in bóng ngã vô cùng
Phủ thành  tấm áo hoàng hôn

Oak trees and the moon.

Light and mute constellations.
And the frigid sea.

Trăng ánh trên rừng cây sồi

Chòm sao hải giác lên ngôi
Đêm xuống ngàn khơi biển lạnh

The orchid blossoms.

Oil tankers are gliding past.
And the moon is full.

Dã lan hương mùa thơm ngát

Tàu qua ngang cửa vội vàng
Trăng sáng rằm ngoài biển xanh

Northwest, Spring 2016
Lý Ốc phiên dịch sang Việt Ngữ
............................................................
Haiku 1Haiku 2