Mar 9, 2016

còn dân chúng? dân chúng chỉ ... coi
Tranh luận thứ thiệt

Mùa bầu cử ở Mỹ là dịp tranh ... cãi - debate. Tranh cãi thứ thiệt. Tranh cãi nãy lửa. Tranh cãi có lúc thì cũng nên tranh cãi tới bến. Dĩ nhiên, tranh cãi ở đây là giữa 2 đảng, giữa những người chung đảng, giữa 2 ứng cử viên đối địch. Còn dân chúng ? Dân chúng chỉ ... coi thui.

Tranh cãi, tranh luận (thứ thiệt) thật ra cần khá nhiều yếu tố kèm theo: có đơn vị chuyên môn tổ chức, có trình độ tương đương, công khai, có chương trình hành động, và có sự phán xét của công chúng. Điều quan trọng nhất của tranh luận trong bầu cử là chương trình hành động của mỗi bên. Người ta tranh luận là tranh luận dựa trên chương trình hành động của mình, đối phương có chỉ trích cũng chỉ trích dựa vào đó. Đó là một chủ trương làm việc sau nầy lẫn nghệ thuật của chính trị từng cá nhân.

Theo tôi, bỏ qua những râu ria cá nhân không cần thiết, mùa tranh luận giữa bà Clinton và ông Trump (rất có thể) sẽ là một một mùa tranh luận rất lý thú. Hứa hẹn rất nhiều chuyện hay (trong nghệ thuật hùng biện).

Thứ nhứt, bà Clinton là một phụ nữ ứng viên TT đầu tiên. Thứ hai, me xừ Trump là 1 dị ... nhân. Cả 2 đều là những cao thủ thượng thừa trong "ăn nói" . Bà Clinton là chính khách lão luyện, với nụ cười "chết người" khi đối diện địch thủ trong tranh luận. Ông Trump là tay đại doanh thương có biệt tài nói chuyện lưu loát như dòng nước chảy không ... dừng.

Quý vị tin đi, một cuộc tranh luận (nói kiểu hơi nổ) long trời lở đất hứa hẹn rất có thể sẽ diễn ra giữa H.Clinton và D. Trump. Tất nhiên là rất đáng xem.