Feb 10, 2016

việt cộng & bản thân


@ Tản mạn về danh từ Việt Cộng: đồng sàng dị mộng

+ Trong chiến tranh VN, "Viet Cong" được báo chí Tây Phương dùng gọn để chỉ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam – National Liberation Front for South Vietnam (NLFSV)
+  Danh xưng Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng đọc lên đã thấy ngay không phải cách gọi tên của người Việt. Mà đúng như vậy. Cho đến thời điểm hiện tại, trong từ điển bách khoa của TQ và trên các trang webs tiếng Hoa chính thống của Việt Nam, từ Việt Cộng được định nghĩa là Việt Nam Cộng Sản Đảng.

 越共中央总书记阮富仲
Việt Cộng Trung Ương Tổng Thư Ký Nguyễn Phú Trọng

“越共”是“越南共产党”的同义词。
Việt Cộng thị Việt Nam Cộng Sản Đảng đích đồng nghĩa từ
Việt Cộng là từ đồng nghĩa của VNCSĐ

Chỉ một danh từ, nhưng cách dùng và cách hiểu của Tây Phương và người Việt không hẳn hoàn toàn giống nhau, đồng sàng dị mộng. Nó cũng không đơn giản, kể cả tính thời gian ở thời điểm hiện tại. Nói đúng ra, cả TQ và VN hiện nay đều không bao giờ từ chối danh xưng này. Họ dùng rất chính xác. Việt Cộng = VNCSĐ

Source:   baike.comTrang tiếng Hoa của báo đảng CSVN Trên báo Nhân Dân của TQ

@ Tản mạn về lụm cụm từ bản thân 

Người VN hiện nay thường nói và viết xử dụng từ "bản thân" khá nhiều. Thí dụ:

Bản thân tôi hoan nghênh kết quả thành công của đại hội đảng
Bản thân ca khúc đó là tình yêu ca ngợi tổ quốc VNXHCN

Thật ra từ bản thân 本身 được người Tàu TQ dùng rất thông dụng mang ý nghĩa như sau: 

本身: itself; in itself; oneself
Bản thân: tự nó, tự mình

1- The cycloaddition itself is the slow step.
环化作用本身是慢的一步。
Phản ứng hoàn hợp tự nó diễn ra chậm chạp.

2- Threading a needle is an art in itself .
穿针引线本身就是一种技巧。
Thêu ren tự nó là một nghệ thuật.

3- What he said is irrelevant to the matter .
他所说的和事实本身毫无关系。
Điều anh ta nói tự nó không hợp lý.

Chỉ có thế. Nhưng người VN trên báo đài sẽ dịch thành:

1- Bản thân phản ứng tích hợp trong quá trình diễn ra chậm.
2- Bản thân thêu ren là một bộ môn nghệ thuật.
3 Bản thân những lời anh ta nói không phù hợp và trung thực. 

Tôi không có ý làm  một chuyện vô ích là thay đổi  tập quán của người khác. Không. Tôi chỉ lấy làm lạ là cái lối dùng văn như vậy, thứ nhứt Tàu quá . Thứ nhì, hơi bị ... dở. Dở vì nó lòng dòng luộm thuộm chứ chả gọn gàng trong sáng gì hơn. Chưa kể dường như người Việt không để ý khía cạnh nô lệ quá đáng khi copy theo TQ một cách máy móc. 

Source: ichacha.net