Feb 19, 2016

học tập và thử nghiệm dân chủ ?Anh không thể gói tự do ra từng phần bởi vì tự do là tất cả hoặc là chẳng có gì. 
You cannot parcel out freedom in pieces because freedom is all or nothing. Tertullian

Huyền thoại về học tập và thử nghiệm Dân Chủ

Tôi quan niệm khi muốn học cái gì: đi dzô trường học đàng hoàng. Thực tế, ngoài xã hội chẳng bao giờ có ai dạy được ai. Tôi thấy người VN hay có ý tưởng "học tập" rất lung tung bừa bãi. Ở đâu người Việt cũng nói "học hỏi" được cả (trong thâm tâm chưa chắc). Thật ra, khi quý vị học cái gì đó ở nhà trường, xong ra đời làm việc, thời gian làm việc là quý vị có kinh nghiệm. Có khi quý vị thành công, có khi quý vị bị thất bại. Những điều này tuỳ phần lớn là tại quý vị, bởi chính quý vị. chẳng có người nào có thể chỉ dạy cho quý vị biết để thành công được ngay.

Cái gọi là học tập Dân Chủ, theo tôi, là nói thoái thác ! Tại sao ? Vì, DC là một thể chế, cơ chế, hệ thống, tổ chức. DC không chỉ là đơn thuần khái niệm. Anh nhảy xuống nước thì phải biết lội. Thăng thiên như chim thì phải có đôi cánh . Anh là Phật Tử thì chỉ tu trì Ngũ Giới Cấm chứ không thể surf inh tẹt nhét về Đức Chúa Trời trong 30 giây để rút ... kinh nghiệm. Nói nôm na, DC như cái khuôn đúc bánh. Cái khuôn của anh là sao dzàng 5 cánh thì dĩ nhiên cái bánh bông lan của anh cũng đìu đìu 5 cánh sao ... dzàng chứ học tập cái gì nữa ?

Cũng vậy, ở đời có nhiều cái không thể thử nghiệm ngoài xã hội again and again and again suốt ... đời đươc. Thí dụ, khế ước hôn nhân không thể thử nghiệm. Thử nghiệm ở đây là từ chết tới ... chết. Chả đem lại được gì ích dụng văn minh cho con người. DC lại càng không bao giờ thử nghiệm được. Anh không thể mua một bộ đồ mới về mặc đi ăn đám cưới xong, đem trả cửa hàng lấy tiền lại !