Jan 28, 2016

xi jinping & nguyen phu trong

Ông Tống Đào trao cho ông Trọng thư chúc mừng của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
NPT nhận Sổ Đỏ bảo đảm từ Xi Jingping sau khi được tái đắc cử TBT k. XII 
Xi Jinping sent a Red Garantee Certificate to NPTrong after day he was re-elected

BEIJING, Jan. 28  2016 (Xinhua) -- Xi Jinping, general secretary of the Central Committee of the Communist Party of China (CPC), sent a congratulatory message to Nguyen Phu Trong on Thursday on his re-election as Vietnam's communist party chief.

Xi stressed that China and Vietnam, which are friendly neighbors linked by mountains and rivers, share the same political system and similar development path and have their destinies increasingly intertwined, are a community of common destiny of great strategic significance.

16 dzàng:

Sơn thủy tương liên
Lý tưởng tương thông
Văn hóa tương đồng
Vận mệnh tương quan

China highly values its relations with Vietnam and adheres to guidelines of long-term stability, looking into the future, good-neighborly friendship and comprehensive cooperation as well as the spirit of good neighbors, good friends, good comrades and good partners, Xi added.

4 tốt:                                                                                                                                                                                                          
Láng giềng tốt
Bạn bè tốt
Đồng chí tốt
Đối tác tốt

Source:  news.xinhuanet