Jan 12, 2016

tôi về tìm tiếng hú


Đinh Cường:  gio-o.co

bài Nhớ Lạc Lâm 1
tặng ngày 28 tháng 2 

Ví dụ tôi đến căn nhà gỗ thông
ở Lạc Lâm tìm dấu tích xưa
không thấy, bình trà đất nâu
mấy ly vàng ố, cái tàn thuốc
lâu ngày không đổ
và H. không còn chống cửa sổ nhỏ
nhìn xuống con đường mòn
đất đỏ dính giày trơn

DinhCuong-CathedralInMoonlight
ví dụ tôi trở lại không còn dàn su xanh
chiều Lạc Lâm mưa buốt tháng mười hai
không còn dấu chân ngựa thồ
leng keng chiều mưa gió ngược

ví dụ tôi về tìm tiếng hú
loài vượn vằn đen ôi dễ thương
cả tiếng sương rơi thềm đá cũ
chân bước lên quen từng đêm khuya

ví dụ tôi về đứng ngẩn ngơ
mây núi buổi chiều bay xuống thấp
như tóc em  khuôn mặt em buồn
lâu rồi chưa về lại Đơn Dương.

Virginia, feb.25.2011
Đinh Cường (1939-2016)

damau.org